Marketing คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อการทำธุรกิจ

Marketing คืออะไร

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า Marketing หรือ การตลาดนั้นมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร ในยุคสมัยที่ธุรกิจมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก และ เนื่องด้วยเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ เข้ามาเป็นตัวแปรที่สำคัญทำให้กลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด การใช้กระบวนการส่งเสริมทางการตลาด จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้สินค้ารวมไปถึงระบบการบริการต่างๆ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย แต่ก่อนที่คุณจะทำ Marketing ให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ก็ต้องรู้ถึงความต้องการของลูกค้า และ วิธีการเพิ่มยอดขายกันก่อน

กลยุทธ์ทางการตลาด

กลยุทธ์ทางการตลาด หรือ การทำ Marketing นั้นครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง 

กระบวนการส่งเสริม และ ขายสินค้า หรือ บริการให้กับลูกค้าที่บ่งบอกให้เห็นถึงประสิทธิภาพนั้น มีกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ หลายรูปแบบที่เข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจของเราสามารถดึงดูดและเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด นอกจากนี้วิธีการเพิ่มยอดขาย และ วางแผนกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ ก็จะมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การวิจัยตลาด , การโฆษณา , การสร้างแบรนด์ , การประชาสัมพันธ์ หรือ การขาย ก็ตาม โดยการทำการตลาดที่ส่งผลต่อสินค้า หรือ บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องครอบคลุมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เพื่อรักษาฐานลูกค้าประจำด้วย  

กระบวนการส่งเสริม Marketing

กระบวนการส่งเสริม Marketing มีอะไรบ้าง

หลังจากที่ได้รู้กระบวนการส่งเสริมการตลาดว่าครอบคุลมเรื่องอะไรกันไปแล้ว คราวนี้เรามาดูองค์ประกอบในเรื่องต่างๆ กันบ้างว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องใด และ มีวิธีทำงานอย่างไรเพื่อจะทำให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า รวมไปถึงยังสามารถเพิ่มยอดขาย ด้วยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด 

การกำหนดกลุ่มลูกค้า

1.การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่ต้องการโปรโมต

ในการระบุกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจนั้น ควรเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ในเรื่องของสินค้า หรือ การบริการ รวมไปถึงการพิจารณาว่าลูกค้ากลุ่มไหนที่จะตอบโจทย์มากที่สุด โดยเรื่องที่ต้องทำการวิเคราะห์ เช่น 

 • กลุ่มลูกค้าควรมีอายุเท่าใด 

 • คุณสมบัติของลูกค้า เช่น เพศ สถานที่ รายได้ ระดับการศึกษา ที่มีความต้องการสินค้าและบริการ  

 • กลุ่มลูกค้า มีความต้องการสินค้าแบบไหน 

 • สินค้ หรือ การบริการ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่ 

เมื่อรู้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว เรื่องต่อมาก็คือ การสร้างตัวตนเพื่อให้ลูกค้ามองเห็นธุรกิจได้มากที่สุด ซึ่งในเรื่องนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาช่วย โดยการใช้เครื่องมือสื่อสารรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้โซเชียลมีเดีย หรือ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น

2. การกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 

ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของลูกค้า , การเพิ่มยอดขาย หรือ การสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ ซึ่งในส่วนของการตั้งเป้าหมายนั้น มีขั้นตอนสำคัญอยู่ประมาณ 2-3 ขั้นตอน ด้วยกันนั่นก็คือ การระบุเป้าหมาย หรือ ผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยเป้าหมายนี้ควรวัดผลได้ มีขอบเขต (SMART) และ ต้องแบ่งย่อยเป้าหมายออกไป เพื่อที่จะสามารถจัดการได้มากขึ้น ที่สำคัญวัตถุประสงค์เหล่านี้ควรเป็นรูปธรรมและนำไปปฏิบัติได้ทันที และควรเป็นรูปแบบที่ช่วยเสริมให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น นอกจากการจัดทำเป้าหมายแล้ว ก็ควรมีการติดตามความคืบหน้าและปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนากลยุทธ์

3. การพัฒนากลยุทธ์ และ การส่งเสริมการขาย 

การกำหนดกลยุทธ์ Marketing ที่เหมาะสมกับธุรกิจ ก็มีอีกหลายวิธี เช่น การโฆษณา การใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือ การตลาดเชิงกิจกรรม โดยการพัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมการขายนั้น มีขั้นตอนสำคัญหลายขั้นตอนดังนี้ 

 • กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ จากการส่งเสริมการขาย 

เช่น หากต้องการเพิ่มยอดขาย ก็ต้องมีการโปรโมตสินค้า  หรือ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงของลูกค้าให้มากที่สุด 

 • ระบุกลุ่มเป้าหมาย ว่าต้องการลูกค้าแบบใด 

เพื่อช่วยในการส่งเสริมการขาย รวมไปถึงกำหนดความต้องการ และความสนใจของลูกค้าร่วมด้วย 

 • เลือกประเภทการส่งเสริมการขาย ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า 

เช่น โปรโมชันส่วนลด คูปอง ตัวอย่างฟรี การแข่งขัน หรือ ของแจก เป็นต้น

 • กำหนดงบประมาณ ที่คุณยินดีจ่ายในการส่งเสริมการขาย 

ที่สำคัญต้องไม่ลืมพิจารณาต้นทุนการโฆษณา การพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย

 • กำหนดเวลาว่าจะเริ่มรายการส่งเสริมการขายเมื่อใด 

โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ฤดูกาล วันหยุด และเหตุการณ์อื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อยอดขาย

 • โปรโมตโปรโมชัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมลมาร์เก็ตติ้ง และดิสเพลย์ในร้าน

 • วัดผล ติดตามความสำเร็จของการส่งเสริมการขาย 

โดยตรวจสอบข้อมูลการขาย และ ความคิดเห็นของลูกค้า ใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงโปรโมชันในอนาคต

การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการขาย 

4. การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการขาย 

กลยุทธ์ในการทำ Marketing ที่ธุรกิจส่วนใหญ่นิยมใช้ก็มีหลายช่องทาง เช่น การโฆษณา ใบปลิว โบรชัวร์ หรือ การโพสต์บนโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งก่อนที่จะดำเนินการวางแผนการตลาดนั้นควรมีข้อมูลในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 • ระบุกลุ่มเป้าหมายว่าคือใคร 

และ รู้ถึงความต้องการของพวกเขาว่าในตอนนี้กำลังมองหาอะไร วิธีนี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งสื่อส่งเสริมการขายให้ตรงตามความต้องการและความสนใจมากที่สุด

 • กำหนดเป้าหมายธุรกิจ 

ว่าต้องการบรรลุผลในเรื่องใด ในส่วนของการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขาย โปรโมตผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ โอกาสการเข้าถึงแบรนด์สินค้า

 • เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการส่งเสริมการขายให้มากที่สุด 

โดยอาจะใช้ เป็นโบรชัวร์ ใบปลิว โปสเตอร์ หรือ การโพสต์บนโซเชียลมีเดีย

 • ออกแบบกราฟิก รูปภาพ และ ข้อความที่สะดุดตา 

เพื่อสร้างแรงจูงใจสามารถดึงดูดสายตาของลูกค้าได้ง่าย และ ต้องตรวจสอบด้วยว่า มีโอกาสในการเข้าถึงมากน้อยเพียงใด

 • ใส่คำเชิญชวน เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ 

โดยอาจจะใช้เป็นข้อเสนอพิเศษ รหัสส่วนลด หรือ คำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบต่างๆ 

 • โปรโมตช่องทางที่แสดงการเข้าถึงในเรื่องการขาย 

โดยอาจจะเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงการส่งไปรษณีย์ การตลาดทางอีเมล สื่อสังคมออนไลน์ หรือ การจัดแสดงในร้านค้า เป็นต้น

5. การเปิดตัวโปรโมชัน

การทำ Marketing ด้วยการเปิดตัวสินค้าใหม่ เพื่อส่งเสริมการขายก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจ และ ถ้าหากนำเสนอออกมาด้วยรูปแบบที่แปลกใหม่ ก็ช่วยให้กลุ่มลูกค้าหันมาสนใจธุรกิจของเรามากขึ้น ซึ่งก็สามารถทำได้หลายอย่าง เช่น

 • สร้างสโลแกนที่ติดหู 

โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญของสินค้าร่วมด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าสนใจ และ เพิ่มความตื่นเต้นให้กับกลุ่มลูกค้า

 • ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมตการเปิดตัวโปรโมชั่น 

แชร์ทีเซอร์ นับถอยหลัง เพื่อสร้างกระแส

 • สร้างกราฟิก หรือ วิดีโอที่ดึงดูดสายตาเพื่อสร้างความน่าสนใจ 

และ ทำให้ลูกค้าเข้าถึงสิ่งที่นำเสนอมากขึ้น

 • เสนอส่วนลดแบบจำกัดเวลา 

หรือ ข้อเสนอสุดพิเศษที่มีให้ในช่วงเปิดตัวโปรโมชัน สิ่งนี้สามารถช่วยกระตุ้นความรู้สึกต้องการสินค้า หรือ เพิ่มแรงจูงใจให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

 • จัดงานเปิดตัว 

หรือ การประกวดเพื่อฉลองโปรโมชัน วิธีนี้ช่วยสร้างความตื่นเต้น และ การมีส่วนร่วมจากลูกค้า ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการแสดงโปรโมชันไปด้วยในตัว 

การวัดและประเมินผล

6. การวัดและประเมินผล

การติดตามประสิทธิภาพของการทำ Marketing มีหลายขั้นตอนด้วยกัน ในส่วนของการวัด และ ประเมินความสำเร็จของการโปรโมตนั้น คุณสามารถนำขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ได้เลย 

 • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 

เช่น การเพิ่มยอดขาย หรือ การเข้าถึงแบรนด์ของลูกค้า

 • กำหนดตัวบ่งชี้ เพื่อวัดประสิทธิภาพ (KPI) 

วิธีนี้จะช่วยคุณวัดความสำเร็จของโปรโมชันได้ เช่น จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ รายได้จากการขาย หรือ การมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย

 • รวบรวมข้อมูลตลอดระยะเวลาการทำโปรโมชันโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ 

เช่น Google Analytics การวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย หรือ แบบสำรวจลูกค้า

 • วิเคราะห์ผลลัพธ์ 

โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมด เพื่อประเมินความสำเร็จของโปรโมชันและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง

 • ปรับกลยุทธ์ จากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ เพื่อปรับปรุงแคมเปญในอนาคต

สิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืมตรวจสอบ และ ติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ในการทำ Marketing ก็คือความสม่ำเสมอในการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ ต้องไม่ลืมคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก การเข้าใจกลไกตลาด เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรา 

หากคุณกำลังมองหาช่องทางทำ Marketing เพื่อเพิ่มยอดขาย หรือ สร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ SeoSeznam สามารถให้คำแนะนำดี ๆ และ พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้คุณ ทั้งในเรื่องของการ รับทำ seo และเราสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างที่คุณต้องการได้แบบเป็นที่น่าพอใจ ไว้ใจเราได้เลย 

ให้เรา SEOSEZNAM ดูแลวางแผนการตลาด เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจของคุณ

Facebook
Twitter
Email
Print

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

บันทึก